• το πεδίο "Κείμενο (Εμπρός όψη)" απαιτείται
  • το πεδίο "Μέγεθος κρίκου" απαιτείται