Ταυτότητες κατάλληλες για όλα τα μικρόσωμα κατοικίδια.