Το μεγάλο κόκκαλο είναι κατάλληλο για σκύλους άνω των 25 κιλών